Kevään kirkon pappisehdokkaat

save9mV6fqKimmo Ansamaa

Kappalainen, Olarin srk

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 2

Olen Olarin seurakunnan kappalainen, verkkotyön pappi ja aikuistyön tiimin lähiesimies. Työssäni painottuvat tällä hetkellä kirkon jäsenyyden kysymykset, kirkkoa etäällä olevien tavoittaminen ja verkkoviestintä. Pidän tärkeänä jatkuvaa ajan hermolla elämistä ja innovatiivisuutta seurakuntatyön uudistamiseksi. Taustani on yleiskirkollinen; en kuulu mihinkään herätysliikkeeseen.

Miksi olet ehdolla?

Toivon voivani edistää Espoon hiippakunnassa uusien toimintatapojen ennakkoluulotonta kokeilemista ja joustavasti muutoksiin reagoivaa toiminta- ja hallintokulttuuria. Haluan tukea ja edistää kansankirkollista matalan kynnyksen kristillisyyttä, jossa myös kirkkoa melko etäällä oleva jäsenten enemmistö nähdään oikeina seurakuntalaisina.

https://twitter.com/ansamaa

saveHtxqFfPaula Enckell

Kasvatustyön pastori, Espoon seurakuntayhtymä

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 3

Olen Paula Enckell, 52, kasvatustyön pastori. Olen ollut perheeni kanssa lähetystyössä Taiwanilla ja kotimaahan palattuamme opiskelin itseni teologian maisteiksi ja papiksi minut vihittiin Helsingissä 2004. Seurakuntapastorina toimin reilut 6 vuotta eri seurakuntia palvellen. Lasten ja perheiden asiat ovat olleet aina minulle tärkeitä. Siksi työskentelenkin nyt Espoon seurakuntayhtymässä lapsi- ja perhetyötä koordinoiden ja kehittäen yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Miksi olet ehdolla?

Haluan tukea ja rakentaa 2000 luvun kirkkoamme. Tekemämme työ seurakunnissa on merkityksellistä ja sille on vahva tilaus vielä tulevaisuudessakin. Haluan vaikuttaa siihen, että kirkko voisi olla avoin ihmistä lähellä oleva paikka, jossa on tilaa kaikenlaisille ihmisille. Olemalla lähimmäistemme puolella, olemme samalla Jumalan puolella.

savem07F65Meri-Anna Hintsala

Tutkija Helsingin yliopisto, uskonnonopettaja

Kotipaikka Espoo, Tillinmäki

Ehdokasnumero kirkolliskokoukseen 40

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 4

Olen 32 v. pappi, tutkija, uskonnonopettaja, viestijä ja kolmen kouluikäisen äiti. Elävä usko on elämäni perusta. Toimiani ohjaavat arvot vastuullisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Olen toiminut kirkossa yhteisissä tehtävissä vuosia: kehittämässä ja käynnistämässä sometyötä, viestinnässä ja koulutuksessa. Olen työskennellyt myös kirkon ulkopuolella ja ulkomailla. Nyt teen väitöskirjaa teologisessa tdkssa. Minulle on ominaista analyyttinen ja eteenpäinkatsova ote, rauhallisuus ja kuunteleminen.

Miksi olet ehdolla?

Olen ehdolla, koska haluan vaikuttaa ja kantaa vastuuta kirkossa. Haluan nähdä ja tehdä kirkkoa, jossa inhimillinen oikeudenmukaisuus ja Jumalan rakkaus toteutuisivat. Haluan mahdollistaa helpompia rakenteita sekä toimintaa, jossa ei tarvitse pelätä näyttää olevansa mitä on. Näiden asioiden eteen olen myös valmis näkemään henkilökohtaisesti vaivaa. Kirkon päätöksenteossa kaivataan näkemyksellisyyttä ja asioihin perehtymistä. Silti pitää pystyä toimimaan nopeasti. Ne ovat vahvuuksiani.

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/persons/merianna-hintsala(1eca2f6f-0162-4ab2-81f9-f2fab58bab22).html 

https://www.facebook.com/merianna.hintsala

https://twitter.com/merjanna

savepUmUW2Sini Hulmi

TT, liturgiikan ja homiletiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Kotipaikka Espoo, Tapiola

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 5

Jumalanpalveluselämän ja Raamatun asiantuntija

Olen työskennellyt aiemmin seurakuntapappina lähinnä pääkaupunkiseudulla ja sen liepeillä, vuodesta 2003 alkaen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuuston jäsenenä olen ollut vuodesta 2004 lähtien. Aiemmin olin kaksi kautta Helsingin hiippakuntakokouksen jäsenenä (1996 – 2004).

Miksi olet ehdolla?

Unelmieni kirkossa
– eletään syvää ja avaraa hengellistä elämää
– on ihmisen kokoinen yhteisö
– rakennetaan monimuotoista jumalanpalvelusta tässä ajassa liittyen kirkon yhteiseen perintöön
– jokainen kokee olevansa tervetullut
– huolehditaan yhdessä heikoimmista
– hoidetaan hallinto ja päätöksenteko avoimesti, notkeasti ja demokraattisesti
– välitetään kirkon nykyisistä ja tulevista työntekijöistä
– annetaan tilaa ja vastuuta vapaaehtoisille vastuunkantajille

save44yZOjVilppu Huomo

Seurakuntapastori, Espoon tuomiokirkkosrk

Kotipaikka Helsinki, Munkkiniemi

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 6

Olen 36-vuotias Espoon tuomiokirkkoseurakunnan pappi. Työurallani olen tehnyt töitä erityisesti kasvatuksen ja verkkotyön parissa, sekä seurakunnissa että kirkon yhteisessä verkkotyössä. Minua kiinnostavat erityisesti toimijuuteen, ympäristöön ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset. Kirkko on minulle yhteisö, jonka tehtävä on välittää rauhaa, tuoda toivoa sekä tukea ihmisiä uskossaan.

Miksi olet ehdolla?

Hiippakuntavaltuustossa haluan työskennellä sellaisen kirkon puolesta, joka on tässä ajassa kiinni ja on avoin ihmisten erilaisille tavoille etsiä Jumalaa. Toivon näkeväni kirkon, joka puolustaa oikeudenmukaisuutta, ei syrji ketään ja on herkkä etsimään uusia toimintatapoja. Ajattelen, että tämä kaikki nousee siitä, miten kirkko yhä selkeämmin yrittää elää sanomaansa todeksi.

https://twitter.com/vilppu_hv

savejCIUfuSanna Kilpelänaho

Pappi, Vihdin srk

Kotipaikka Klaukkala

Ehdokasnumero kirkolliskokoukseen 41

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 7

Olen Sanna Kilpelänaho, 35-vuotias Vihdin seurakunnan pappi. Sain viran Vihdistä toukokuussa 2015, sitä ennen olen Vihdin lisäksi tehnyt papin töitä myös Tuusulassa ja Säkylässä. Tällä hetkellä olen diakoniatyönpastori. Viihdyn hyvin työssäni. Erityisesti nautin ihmisten kohtaamisesta arjessa ja juhlassa. Asun Klaukkalassa mieheni ja kissamme kanssa. Rakastan hyvää ruokaa, musiikkia ja matkustelua. Tykkään juoksemista ja talvisin toivon pääseväni hiihtämään.

Miksi olet ehdolla?

Haluan olla kertomassa, että kirkkoon kuuluminen ja usko Jumalaan tuo paljon hyviä asioita elämään. Jumalan rakkaus on meille kaikille annettu lahja. Toivoisin, että meidän kirkko ja seurakuntamme olisivat viestinnässään yhtenäisiä, avoimia ja selkeitä. Tämän hetken ja tulevaisuuden kirkon toivon olevan kaikille avoin, suvaitsevainen ja maanläheinen. Pois kapulakieli, pönötys ja turha vakavuus. Usko Kolmiyhteiseen Jumalaan on iloinen asia!

https://www.facebook.com/sanna.nurminen.94

saveTznY2DEsa Lahtinen

Kirkkoherra, rovasti, Raaseporin suomal. srk

Ehdokasnumero kirkolliskokoukseen 42

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 8

-kotoisin Nurmosta, koti kaksikielisessä Raaseporissa Karjaalla
-yo, upseeripassi, kuurojen koulun ohjaaja vs., elämänkysymystutkimusta teologian opinnoissa
-nuorisopappi Porin Teljässä
-kappalaisena Vihdin diakoniatiimissä
-opettajana DO- ja Damk:ssa
-debriefing-kouluttaja ja eri luottotehtäviä järjestöissä
-2001 Karjaan ja Pohjan suom. srk:n yhteinen kirkkoherra
-2006 Karjaan suom.khra
-2015 Raaseporin suom srk:n khra
-ykkösvirat: aviomies, isoisä, isä ja sukuyhtiö Eslan hallitus

Miksi olet ehdolla?

– Upea valitsijayhdistys yhdessä maallikkojen kanssa kutsui ja pyynnöt mukaan vahvistivat
– haluan edustaa Kevään kirkon avaria teemoja ja hengellisyyttä, joka tulee vastaan tavallisen papin työssä
– olen hoitanut kirkollisen hallinnon raskaan sarjan raskainta virkaa: kahden seurakunnan kirkkoherrana kahdessa eri yhtymässä ruotsinkielisten kanssa
– Yhteistyö kirkkohallituksen kanssa on muutoksissa niin haasteellista, ettei siihen paikallisella tasolla ole resurssia, hiippakunnille valtuuksia

http://www.raaseporinseurakunta.fi/ajankohtaista/uutiset/166-seitseman-kirkon-seurakunta

savex7kv6JHeikki Lehti

Seurakuntapastori, Espoonlahden srk

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 9

Olen Espoonlahden seurakunnan seurakuntapastori. Teen töitä kouluyhteistyön ja verkkotyön parissa. Työssäni etsin uusia tapoja olla siellä missä ihmisetkin ja sanoittaa sanomamme Jumalan kaiken voittavasta rakkaudesta ymmärrettävästi. Uskon vahvasti siihen, että läsnä oleminen ihmisten arjessa on tärkeää. Kristinuskon sanomaa välittyy parhaiten ihmiseltä ihmiselle, ei instituutiolta ihmiselle. Vapaa-aikani kuluu lukemisen, urheilun ja retkeilyn parissa.

Miksi olet ehdolla?

Lasten ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni. On tärkeää viedä sanomaamme kaikkialle, missä olemme. On myös tärkeää tarjota tukea lähiyhteisössä toimiville tahoille ja toimia yhteistyössä lasten ja nuorten parhaaksi yhteisvoimin. Työskentelen sen eteen, että Kirkon kynnys olisi mahdollisimman matala. Itselleni on tärkeää myös se, että Kirkko olisi siellä missä ihmisetkin. Toivon saavani olla rakentamassa tulevaisuuden Kirkkoa, jossa hengellisyys elää mutkattomasti kaiken muun lomassa.

https://www.instagram.com/hessulehti/

saverehazIPäivi Linnoinen

Kirkkoherra, TL, Tapiolan seurakunta

Ehdokasnumero kirkolliskokoukseen 43

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 10

Kannustava, kokonaisuutta korostava ja ihmisistä tykkäävä pappi. Perusoppimäärä Nurmijärven seurakunnan lapsi- ja rippikoulutyöstä. Jatko-oppia viestinnän pappina, Klaukkalan aluekappalaisena ja Helsingin piispan erityisavustajana. 2013 lähtien Tapiolan seurakunnan kirkkoherra. Asessorikokemustakin on. Kirkolliskokouksen perustevaliokunnassa 2012–2015.
Perhe ja ystävät ovat elämäni suola ja valo. Hiljaisuus, maailman laaja näkökulma, liikkuminen, kirjat ja teatteri tuovat iloa elämään.

Miksi olet ehdolla?

Haluan tuoda keväisiä tuulahduksia kirkkoon. Armo ja toivo ovat kirkon sanoman ydintä. Ne kuuluvat kaikille. Hapuileva ja arka usko ovat yhtä arvokasta kuin vankka vakaumus.
Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia ja käyn mielelläni rakentavaa keskustelua, miten kirkon tulisi toimia avioliittokysymyksessä. Kirkon hallinnon keventäminen ja paikallisseurakuntien toiminnan hyvä kohdentaminen supistuvan talouden aikana ovat minulle tärkeitä asioita. Monikulttuurisuus on vahva osa kirkon työtä.

http://www.paivilinnoinen.fi

https://www.facebook.com/paivi.linnoinen1

savetmEVBAJohannes Melander

Seurakuntapastori, Hyvinkään srk

Ehdokasnumero kirkolliskokoukseen 44

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 11

Olen Johannes Melander, 28-vuotias papinrenttu. Asun Tikkurilan vehreillä laitumilla ja työskentelen oppilaitostyön ja nuorten aikuisten pappina Hyvinkäällä. ). Harrastan mm. stand up komiikkaa, kirjoittamista, lukemista ja näyttelemistä, ja saatanpa joskus eksyä urheilemaankin. Haluan seistä ja taistella hyvän puolesta, niin että maailmassa ja meidän kaikkien elämässä säilyisi usko, toivo ja rakkaus, ja suurimpana niistä rakkaus.

Miksi olet ehdolla?

Kirkko tarvitsee tulevaisuuden ja toivon, ja nyt jos koskaan tarvitaan taas huutavan ääntä erämaahan – huutamaan rakkauden, rauhan, ilon, armon – ihmiselämän ikuisen ja äärettömän suuren arvon puolesta. Tarvitsemme toinen toisiamme, olemme täällä maailmassa luomassa uskoa, toivoa ja rakkautta, ja siltoja toistemme sydämeen. Haluan toimia rauhanrakentajana ja luoda kirkkoomme ja maailmaamme yhtenäisyyttä, hyvyyttä, rauhaa ja rakkautta.

saveJA257NTerhi Muilu-Teinonen

Sairaalapastori, Espoon seurakuntayhtymä

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 12

Toimin sairaalapastorina Espoossa. Aikaisemmin olen ollut pappina Arkkihiippakunnan ja Espoon hiippakunnan seurakunnissa. Työssäni monikulttuurisuudesta nousevat erilaiset uskonkäsitykset ja arvot kohtaavat elämän ja kuoleman kysymysten äärellä. Minulle on tärkeää rinnalla kulkeminen ja ihmisen mahdollisimman hyvän elämän tukeminen, jossa Jumalan rakkaus, armo, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat.

Miksi olet ehdolla?

Haluan uudistaa ja rakentaa kirkkoa ja edistää avointa ja demokraattista hallintoa ja päätöksentekoa. Minulle on tärkeää kunnioittaa kirkollista perintöä ja tehdä sitä eläväksi niin että kirkko löytäisi tapoja käydä rakentavaa  vuoropuhelua ajan haasteiden kanssa luottaen Jumalan rakkauteen ja johdatukseen.

savezse8ltHeikki Nenonen

Seurakuntapastori, Keravan seurakunta

Ehdokasnumero kirkolliskokoukseen 45

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 13

Olen Heikki Nenonen, perheenisä, pappi ja teologi. Olen avoin ja uuteen positiivisesti suhtautuva konservatiivi. Rakastan vanhaa liturgiaa, mystiikan teologiaa, hiljaisuutta, teologisia keskusteluja, saksan kieltä ja kulttuuria sekä sosiaalista mediaa. Työskentelen Keravan seurakunnassa pappina. Minulla on vahvaa kokemusta seurakunnan hallinnosta, aikuistyöstä sekä jumalanpalveluselämän kehittämisestä. Vuoden 2016 alusta vastaan seurakunnan some-työstä ja nuorista aikuisista.

Miksi olet ehdolla?

Rakkaudesta kirkkoon. Haluan, että voin elää ja vaikuttaa kirkossa, joka ammentaa spiritualiteettinsa kirkon vanhasta rukousperinteestä. Toisaalta toivon voivani tehdä kirkkoa sellaiseksi, että se on avoin yhteiskunnallisille muutoksille ja kykenee elämään evankeliumia todeksi nykyajan ihmisten maailmassa.

savedbzoXwUlla Oinonen

Pastori, Kirkkohallitus

kotipaikka Helsingin Kallio

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 14

Olen kirkon yhteistä verkkotyötä tekevä pappi, joka katsoo maailmaa ja kirkkoa nyt myös äitiyslomalaisen silmin. Arvostan hallinnon, viestinnän ja kaiken toiminnan avoimuutta. Kirkon välittämän Jumalan armon ja siunauksen ulkopuolelle ei saa jättää ketään.

Miksi olet ehdolla?

Ryhdyin hiippakuntavaltuustoehdokkaaksi, koska haluan omalta osaltani kantaa vastuuni kirkon tulevaisuudesta. Päätöksentekooni vaikuttaa työkokemukseni seurakunnassa, hiippakunnallisessa hallinnossa sekä keskushallinnossa, minkä vuoksi pystyn katsomaan asioita monesta eri näkökulmasta.

https://www.instagram.com/ulppio/

https://www.facebook.com/ulla.oinonen

https://twitter.com/ullao

savetfB3ygMargit Peltovirta

Vs. johtava oppilaitospastori, Espoon seurakuntayhtymä

Ehdokasnumero kirkolliskokoukseen 46

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 15

Olen vs. johtava oppilaitospastori Espoon seurakuntayhtymästä. Olen toiminut ”arkikirkon” pappina jo kohta 12 vuotta espoolaisissa ammattioppilaitoksissa ja Laurea-ammattikorkeakoulussa. Sitä ennen toimin seitsemän vuotta seurakuntapastorina Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa, jonka seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana olen nyt toiminut vuodesta 2011. Vuodesta 2013 olen ollut myös Kauniaisten kaupunginvaltuuston ja suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen.

Miksi olet ehdolla?

Haluan kuulua kirkkoon, joka on avaran kansankirkollinen. Haluan toimia niin, että jatkossakin kirkko voisi olla merkittävä osa yhteiskuntaa. Haluan tehdä työtä sen eteen, että kirkossa otetaan  vakavasti todesta tämän päivän haasteet ja jossa on tilaa erilaisuudelle. Haluan toimia niin, että kirkossa toteutuvat avoimuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ja että siellä pidetään huolta lähimmäisistä ja ympäristöstä sekä lähellä että kaukana.

https://www.facebook.com/Kevään-kirkko-Kirkolliskokousvaalit-Espoon-hiippakunnassa-229940970396710/

saveg0byCoArja Penttinen

Diakoniapappi, Karjalohjan aluepappi, Lohjan seurakunta

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 16

Kutsuttu papiksi jo lapsuudessa ja sitkeä työssä. Olen sateenkaariveteraani, joka pappisvihkimyksen jälkeen 1994 on toiminut yhdenvertaisuuden puolesta kirkon sisällä eri järjestöjen kautta. Olen toiminut 20 vuotta pappina ja ollut siitä puolet aikaa ”pakolaisena kirkossamme” yli kymmenessä seurakunnassa.

Miksi olet ehdolla?

Olen messukeskeinen teologi ja liturginen messun tekijä. Kirkon perustuote tulee olla kaikkien ulottuvilla.
Uskon kirkon muuttuvan ja se tapahtuu Muutoksen Tuuli -ohjelman kautta. Siksi olen ehdolla. Olen kansainvälisen sateenkaariverkoston aktiivi ja haluan työskennellä kaikkien vähemmistöjen hyväksi ekumeenisessa Kristuksen kirkossa. Peukutan tasa-arvoisen avioliiton puolesta. Haluan olla etsimässä rakentavia ratkaisuja kirkon vaikeisiin kysymyksiin sekä ajankohtaiseen avioliittokysymykseen.

saveQaZCJdSimo Repo

Rovasti, viestintäpäällikkö

Kotipaikka Espoo, Olari

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 17

Olen eläkerovasti Espoon Olarista. Työurani tein pääosin kirkon viestinnän parissa: Sana-lehdessä, Espoon seurakuntasanomien, myöhemmin Esse, päätoimittajana, Kirjapajan johtajana ja Espoon seurakuntayhtymän viestintäpäällikkönä. Väliin mahtui vuosikymmen kirkon ulkosuomalaistyössä sekä pappina ulkomailla että ulkosuomalaistyön toimistossa kirkkohallituksessa. Nyt eläkeläisenä jatkan kirkon palvelua Olarin seurakuntaneuvostossa ja Espoon yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Miksi olet ehdolla?

Haluan olla mukana kirkossa, joka uudistuu, mutta ei unohda lähtökohtiaan. Kirkossani on tilaa kaikille Jumalaa ja elämän tarkoitusta etsiville ihmisille. Kirkossani saa etsiä, olla eri mieltä, kysellä ja kyseenalaistaa, uskoa ja epäillä. Kirkkoni ei käperry vain sisäpiiriin tai jäseniinsä vaan vie Jumalan rakkautta kaikille.
Hallintoa olisin valmis yksinkertaistamaan, nopeuttamaan ja karsimaan.
En usko raskaaseen koneistoon vaan ihmisläheiseen seurakuntaan, joka jakaa vastuuta jäsenilleen.

http://www.simorepo.net

https://www.facebook.com/vaalirepo/

saveJ7oBFgUlla Rosenqvist

Kirkkoherra, Tuusulan seurakunta

Ehdokasnumero kirkolliskokoukseen 47

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 18

Olen Ulla Rosenqvist, Tuusulan seurakunnan kirkkoherra ja lääninrovasti. Minulla on opintoja kasvatustieteessä ja olen suorittanut mm. ylemmän pastoraalitutkinnon. Olen ollut koko työikäni seurakuntatyössä. Mielestäni seurakunnan työntekijöiden yhtenä tehtävänä on luoda hengellinen ympäristö, jossa maallikoiden on hyvä toimia. Minulle tärkeää on se, että seurakunta on paikka, jossa jokaiselle on tilaa.

Miksi olet ehdolla?

Uskon, että pitkä kokemus seurakuntatyössä antaa minulle näkökulmaa kirkolliskokoustyöhön. Haluan olla vaikuttamassa kirkon ja seurakunnan rakenteiden kehittämiseen. Tulevaisuudessa rakenteiden mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin muistettava, että seurakunnan perustehtävä tulee pysyä keskiössä.

saveLILT1TSuvi Saarelainen

Tutkija, pastori

Kotipaikka Espoo, Saunalahti

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 19

Olen elämässäni kokenut kolmenlaista vahvaa kutsumusta ja saanut olla siunattu voidessani seurata niitä. Valmistuin teologian maisteriksi 2009 ja sain pappisvihkimyksen rakkaaseen kotiseurakuntaani Espoonlahteen vuonna 2010. Tutkijan työ kutsui pari vuotta myöhemmin, kun sain kolmivuotisen apurahan väitöskirjan tekemiseen. Parhaillaan viimeistelen pastoraalipsykologian väitöskirjaani. Kolmas, äitiyden kutsumukseni täyttyi huhtikuussa 2014, kun minusta tuli pienen tytön äiti.

Miksi olet ehdolla?

Kirkon ja seurakuntien tulevaisuus ovat minulle sydämen asia. Haluan olla osaltani vaikuttamassa siihen, että nykyajan haasteiden keskellä rakennamme kirkkoa ja paikallisseurakuntia tavalla, joka ylläpitää kirkon perussanomaa: sanoma Jeesuksesta Kristuksesta kuuluu kaikille kansoille. Kirkko kuuluu jokaiselle sen jäsenelle. Tässä kirkossa on aidosti tilaa erilaisille ihmisille, erilaisille mielipiteille, erilaisille kulttuureille – kohtaamisen kirkossa Jumala koskettaa meitä kaikkia.

save7ffWb0Kalervo Salo

Lääninrovasti, dosentti

Ehdokasnumero kirkolliskokoukseen 48

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 20

Pappisvihkimyksestäni on kulunut runsaat 30 vuotta. Tänä aikana olen tehnyt monipuolisesti seurakuntatyötä. Tuomiokapitulin toiminta tuli tutuksi asessorin tehtävän kautta (1995–2001). Runsaat viisi vuotta toimin piispainkokouksen sihteerinä, sen asioiden valmistelijana. Lääninrovastina olen toista kautta ja kirkkoherrana n. 9 vuotta. Seurakuntayhtymän hallintokin on siten tullut tutuksi. Kirkolliskokouksessa (hallintovaliokunnassa) olen ollut yhden kauden. Olen myös UT:n eks. dosentti.

Miksi olet ehdolla?

Kirkolliskokouksen tehtävät painottuvat kirkon hallintoon ja teologisiin ratkaisuihin. Olen ehdokas, koska omaan hyvät valmiudet vaikuttaa rakentavasti kirkon kehittämiseen. Tunnen hyvin kirkon hallinnon ja osaan tässä ympäristössä toimia. Kykenen soveltamaan teologiaa kirkon käytännön ratkaisuiksi. Pystyn loogisesti perustelemaan näkökantani. Kuuntelen aktiivisesti toisten näkemyksiä ja tarvittaessa voin päätöksenteossa etsiä kompromisseja. Haluan antaa osaamiseni kirkon käyttöön.

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/at-kirkko/kalervo-salon-blogi

https://www.facebook.com/kalervo.salo

saveGO5DEfLeena Sipola

Kappalainen, Nurmijärven seurakunta

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 21

Olen Leena Sipola,  Nurmijärven seurakunnan kappalainen. Perheeseeni kuuluu mies, neljä lasta, kaksi koiraa ja kolme kissaa. Asumme Klaukkalassa ja olen töissä kotiseurakunnassani Klaukkalan piirikappalaisena. Kouluttaudun parhaillaan myös kirkon työnohjaajaksi.

Miksi olet ehdolla?

Asetuin ehdolle, kun pyydettiin mukaan ja Kevään kirkko -ryhmä haluaa edistää asioita, joita minäkin kannatan. Haluan olla rakentamassa kirkkoa, joka  elää nykypäivässä, on suvaitsevainen ja avoin erilaisuudelle, kirkkoa jolle lähimmäisenrakkaus on arjen elämää ja joka katsoo tulevaisuutta avoimin mielin ja on valmis myös muutokseen.

savewQmgyVHeidi Zitting

Tutkija, opettaja

Kotipaikka Helsinki, Lauttasaari

Ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon 22

Olen pappi, tohtorikoulutettava, luokanopettaja ja kahden lapsen äiti. Ajankohtaisesti työskentelen ekumeniikan väitöskirjatyön parissa Helsingin yliopistolla tutkien luterilaisia piispuuskäsityksiä. Ekumenia, uskontodialogi ja virkakysymykset ovat minun erityisosaamisalaani. Käytännön ekumeniaa toteutan Suomen luterilais-helluntailaisessa neuvottelukunnassa. Olen toiminut Kauniaisten seurakunnan seurakuntaneuvostossa 1998-2011. Papiksi minut vihittiin Espoon tuomiokirkon palvelukseen 2010.

Miksi olet ehdolla?

Haen hiippakuntavaltuustoon, sillä haluan olla mukana rakentamassa minulle monin tavoin tutuksi ja tärkeäksi tullutta Espoon hiippakuntaa. Espoon hiippakunta on hyvin toimiva hiippakunta, jossa tarvitaan vastaisuudessakin suuri annos yhteen hiileen puhaltamista, dialogia ja kohtaamista. Ekumeenikkona ja kokeneena kokoustyöskentelijänä neuvottelu-, yhteistyö-, ideointi-, ja visiointitaidot ovat tulleet erityisen tutuksi, näinollen olen hyvä valinta hiippakuntavaltuustoon.

 

Mainokset