Demokraattinen hallinto

Mitä tarkoitamme kirkolla, jonka hallinto, päätösten valmistelu ja päätöksenteko ovat avointa ja demokraattista? 

– sen hallinnon ja talouden rakenteita on purettava ja yhdisteltävä sekä seurakuntarakennetta uudistettava. Se ei tarkoita seurakuntalaisista etääntymistä, sillä varsinainen toiminta tapahtuu lähellä ihmisiä, seurakunnissa tai kirkkopiireissä, ja ihmisten keskellä, yhä enemmän myös tietoverkoissa.

– se on jäsenten muodostama yhteisö, jossa jäsenillä on oltava myös paljon päätösvaltaa. Seurakuntalaisten valtaa on lisättävä muun muassa vaaleja yksinkertaistamalla ja äänestämistä helpottamalla.

– on keskusteltava siitä, tulisiko myös kirkolliskokous valita suoralla jäsenvaalilla seurakuntavaalien yhteydessä. Kannatamme mahdollisuutta äänestää kirkon vaaleissa myös netin välityksellä.

– on harkittava, mihin tarvitaan keskushallintoa ja mikä sujuu paremmin paikallisesti. Työalajako ei saisi olla este yhteistyölle.

– siellä puhutaan ymmärrettävää kieltä ja avoimuus on sen keskeinen arvo. Avoimuus antaa tilaa kysymyksille. Se mikä ei ole erikseen salaista, on julkista ja läpinäkyvää. Asioiden valmistelu, esitykset ja päätökset tehdään julkisesti ja avoimesti.

– se käyttää aktiivisesti ja monipuolisesti viestinnän keinoja. On kehitettävä vaalien ohella muita keinoja osallistumiseen ja demokratiaan.

Mainokset