Tiedote: Kirkollisten vaalien Muutoksen tuuli –ehdokaslista ajaa avarakatseisuutta kirkkoon

5.2.2016

taustaksi: Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalit käydään koko Suomessa 9.2.2016. Vaaleissa on kiintiöt sekä pappis- että maallikkoedustajille. Maallikkoedustajien vaaleissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt, pääasiassa kirkkovaltuutetut. Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin, joka käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Ensimmäistä kertaa Lapuan hiippakunnassa kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen maallikkoedustajien vaaleissa on mukana avarakatseisten kirkkovaikuttajien Muutoksen tuuli –ehdokaslista. Kun vaaleissa perinteisesti mukana olleet puoluelistat ovat pitäneet sisällään hyvin vastakkaisiakin kantoja edustavia ehdokkaita, on Muutoksen tuuli takuulista äänestäjille siitä, että listan ehdokkaalle annettu ääni tukee avarakatseisia ehdokkaita.

Listan ehdokkaat tietysti kannattavat naispappeutta (yhä vieläkään iso osa luottamushenkilöistä ei kannata!) ja suhtautuvat hyväksyvästi samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin myös kirkossa. Lista edustaa avarakatseista kansankirkkoa, jossa käydään keskustelua avoimesti ja rakentavassa hengessä; osallistetaan seurakuntalaisia toimintaan; hyväksytään ehdoitta erilaiset ihmiset joukkoon ja jossa hallinto ja byrokratia ovat toimintaa tukevia renkejä eikä päinvastoin.

Nykyisin kirkon luottamushenkilöt ovat kirkon koko jäsenistöä huomattavasti konservatiivisempia.

”Haluamme listan myötä antaa erityisesti seurakuntalaisille ja kirkkoon aiemmin pettyneille viestin siitä, että kirkko on meidän kaikkien kirkko; kirkko, johon jokainen on tervetullut”, taustoittaa listaa kokoamassa ollut kirkkovaltuutettu Liisa Kuparinen.

Muutoksen tuuli -lista on puolue- ja maakuntarajat ylittävä ehdokaslista. Listalla on ehdokkaita useista eri puoluetaustoista ja listan yleisin ”puolue” on täysin puoluepolitiikasta irralliset ehdokkaat.

”Toivomme, että kirkollisissa vaaleissa yleistyvät asia edellä toimivat ehdokaslistat”, toteaa listan asiamiehenä toimiva Vesa Laakkonen.

Muutoksen tuuli –lista on ehdokkaidensa osalta myös tavanomaista nuorempien ehdokkaiden lista. Kun Lapuan hiippakunnassa muiden listojen ikäkeskiarvot ovat välillä 55-70 vuotta, on Muutoksen tuuli –listan ehdokkaiden ikäkeskiarvo 42 vuotta.

Mainokset